مسابقات

 

یکی از اقدامات فروشگاه اینترنتی 301030 برگزاری مسابقات در مناسب های ویژه می باشد. یکی از اقدامات این مجموعه جذب ایده های خلاقانه مشتریان در قالب مسابقات هیجان انگیز و جذاب می باشد. کلیه مسابقات با نظارت تیم کارشناسی و متخصصین صورت می گیرد.